Metendo na tora, metendo toda nela

Metendo na tora, metendo toda nela